Lưu ý:
- Khuyến mãi chỉ áp dụng cho sản phẩm NỔ HŨ - BẮN CÁ.
- CODE chỉ có thời gian nhận thưởng là 5 ngày kể từ ngày được phát